Vi har inga kattungar til salu och för nuvarande inga planer

När kattungar lämnar oss är de:

• Uppvuxna i hemmiljö, socialiserade och mitt i vårt hem

• Minst 12-14 veckor gamla

• Registrerade hos SVERAK med Stamtavla

• ID-märkta med microchip

• Vaccinerade två gånger

• Avmaskade

• Besiktigade hos en veterinär Senast 7 dagar innnan leverans

• Doldafel försäkring i tre år

Följer skogkattslingans hälsoprogram/ Sverak hälsoprogram

Livslång support

 

When the kitten leaves us they are:

* At least 12-14 weeks

* Fully vaccinated for flue and panleukopenia

* Dewormed

* Have helth certificate from veterinary

* Registered with SVERAK/FIFE pedigree

* Have a microchip for identification

* Brought up in home envirorment.And socilasied and in the middle of our home

 

 

If you are interested, please don't hesitate to e-mail or call us.

 

 

 

S*Rotvältans uppfödning av Norska skogkatter- Rose-Marie Larsson 0709754304

© 2004 Rotvältans allt material skyddat på hemsidan enligt lagen om upphovsrätt.